27/04/2018 Formulieren

Sinds oktober neemt het aantal Vitalink-medicatieschema’s pijlsnel toe.
Het engagement dat apothekers in het kader van het huisapothekerschap hierin hebben opgenomen, werpt duidelijk zijn vruchten af en is een nieuwe stap richting een gedeeld medicatieschema.


Het delen van een correct medicatieschema is een belangrijke voorwaarde inzake patiëntveilige zorgverlening. Elke hervorming kent echter zijn kinderziektes. Er bereiken ons signalen van problemen, of rolonduidelijkheden tussen artsen en apothekers over wie een schema aanpast en welke informatie erin thuishoort. Een meldformulier wil helpen om te verduidelijken welke problemen een technische oorzaak hebben, en welke voortkomen uit gebruikersfouten of onduidelijke afspraken rond het beheer van het medicatieschema.
Voor een aantal pakketten zijn de technische problemen grotendeels van de baan: CareConnect bij de artsen, Farmad en Officinal bij de apothekers hebben in labo-context en op het veld bewezen dat een goede uitwisseling van medicatieschema’s mogelijk is. Dat dit niet altijd zo op het veld wordt ervaren, kan komen doordat gebruikers niet alle informatie ingeven, of een visualisatie die anders is dan men gewoon is in het eigen pakket. Ook uitwisselingen met een pakket waar nog niet alles technisch op punt staat, kan voor onverwachte wijzigingen in het medicatieschema zorgen. Om een goed onderscheid te maken tussen welke problemen gebruikersgerelateerd en welke technisch van aard zijn, kan u bij problemen met het medicatieschema het meldformulier invullen. Op die manier is het mogelijk om de problemen te objectiveren en door te geven aan de betrokken softwareleveranciers.


Klik hier om het meldformulier te openen.


Nu de technische uitwisseling mogelijk is geworden, en er meerdere zorgverleners aan één medicatieschema werken, worden zorgverleners geconfronteerd met wijzigingen op een medicatieschema dat ze voorheen grotendeels alleen beheerden. Dit is voor alle partijen binnen een zorgnetwerk een leerproces en kan voor frustraties zorgen. Belangrijk is te onthouden dat het doel van het medicatieschema is dat dit gedeeld beheerd wordt door verschillende zorgverleners, om de patiënt het meest recente overzicht van zijn medicaties te kunnen bezorgen.

Er wordt gewerkt aan opleidingen om hier mee om te gaan, met behandeling van de meest gemelde problemen uit de bevraging en hoe deze te vermijden.