Voor de dokters van wacht, bel het centrale oproepnummer  09 360 35 00

De eerste lijn is in verandering: minister Vandeurzen is volop aan het werken aan de reorganisatie van de zorg in Vlaanderen. Die reorganisatie is vooral nodig om tegemoet te komen aan de toename van het aantal chronisch zieken met complexe zorgnoden. In zijn beleidsnota kiest de minister voor een eerstelijnszorg waar de patiënt centraal staat en vooral integraal benaderd wordt. De minister wil ook dat zorgverleners veel meer interprofessioneel samenwerken om een team te vormen rond de patiënt. Hij kiest eveneens voor een vereenvoudiging en versterking van de eerste lijn.

Algemene informatie over deze reorganisatie is terug te vinden op de website van het Agentschap zorg en gezondheid

Als onderdeel van deze reorganisatie komt er nu de uitdaging om te werken binnen eerstelijnszones: territoriaal afgebakende gebieden waarin de zorgaanbieders in de praktijk zullen samenwerken en worden aangestuurd door een zorgraad.

 

Begin juli 2017 lanceerde minister Vandeurzen een oproep tot de vorming van eerstelijnszones. Dit kadert binnen de brede hervorming van de eerstelijnsgezondheidszorg.

 

De Huisartsenkring Panacea nam het initiatief de verschillende partners samen te brengen en tot een breed aanvaarde geografische afbakening van regio te komen.

 

In de loop van maart 2018 kreeg de Huisartsenkring Panacea als indiener groen licht van de overheid om de Eerstelijnszone Panacea verder vorm te geven.

 

Overzicht eerstelijnszones Oost Vlaanderen.

Voor de dokters van wacht, bel het centrale oproepnummer  09 360 35 00
VZW Huisartsenkring Panacea

Leeuwerikstraat 14a
9620 Zottegem
hak@panaceagroep.be


VZW Huisartsenwachtpost PANACEA

Leeuwerikstraat 14a
9660 Zottegem
wachtpost@panaceagroep.be


LMN PANACEA

Leeuwerikstraat 14a
9660 Zottegem  
els@panaceagroep.be