Voor de dokters van wacht, bel het centrale oproepnummer  09 360 35 00

Sedert maart 2016 kon u als huisarts patiënten doorverwijzen naar de eerstelijnspsychologe Vera Walraet voor kortdurende begeleidingen in de huisartsenwachtpost.
Dit ELP aanbod in de wachtpost was mogelijk door de samenwerking met het Centrum Geestelijke Gezondheidszorg, die 9 uren per week eerstelijnsondersteuning garandeerden binnen hun reguliere werking.


Door de nieuwe evoluties binnen de  geestelijke gezondheidszorg, met name de start van de terugbetaling van eerstelijnspsychologische zorg op 1 april (zie eerdere mail), heeft het Centrum Geestelijke Gezondheidszorg beslist de vrijstelde uren van de ELP terug in te zetten voor hun core business, nl. behandeling van tweedelijns psychologische en psychiatrische problematieken.

Via het systeem van Riziv-terugbetaling van psychologische zorg, zal het aanbod van kortdurende begeleidingen, overgenomen kunnen worden.


Concreet betekent dit dat er vanaf 1 april 2019 geen nieuwe aanmeldingen bij de ELP in de wachtpost meer mogelijk zijn.
De patiënten die reeds opgestart zijn, blijven hun traject verderzetten en zullen passend opgevolgd worden.

Voor de dokters van wacht, bel het centrale oproepnummer  09 360 35 00
VZW Huisartsenkring Panacea

Leeuwerikstraat 14a
9620 Zottegem
hak@panaceagroep.be


VZW Huisartsenwachtpost PANACEA

Leeuwerikstraat 14a
9660 Zottegem
wachtpost@panaceagroep.be


LMN PANACEA

Leeuwerikstraat 14a
9660 Zottegem  
els@panaceagroep.be