Voor de dokters van wacht, bel het centrale oproepnummer  09 360 35 00
Bij levensbedreigende situaties, bel 112

Een huisartsenkring is een vereniging die vrijwillig toegetreden en praktijkvoerende artsen groepeert die binnen een welbepaalde geografisch omschreven en aaneengesloten zone hun beroepsactiviteit uitoefenen. 

 • De kring organiseert binnen de gehele huisartsenzone één huisartsenwachtdienst 
 • De kring treedt op als vertegenwoordiger van de huisartsen van de huisartsenzone en is het lokale aanspreekpunt voor de huisartsen en voor het lokale beleid bij de implementatie van het lokale gezondheidsbeleid.
 • De kring kan initiatieven nemen ter optimalisatie van de multidisciplinaire samenwerking tussen de eerstelijnszorgverstrekkers.
 • De kring sluit samenwerkingsovereenkomsten af met ziekenhuizen, om de continuïteit van de patiëntenzorg te waarborgen.
 • De kring optimaliseert de toegankelijkheid van de huisartsgeneeskunde voor alle patiënten in zijn werkgebied.

De Huisartsenkring Panacea vzw  is een onafhankelijke, pluralistische organisatie van huisartsen met het doel de uitbouw van een sterke eerstelijnsgezondheidszorg binnen een patiënt gerichte zorg en zorgbeleid.
Ze wil dit bereiken door zich in een netwerk met andere partners in te zetten

 • voor een kwaliteitsvolle eerstelijnsgezondheidszorg met het oog op het verbeteren van de lichamelijke, geestelijke en maatschappelijke gezondheid van de bevolking
   
 • voor een laagdrempelige, continue dienstverlening gericht op het bevorderen, behouden en herstellen van de gezondheid, rekening houdend met noden en behoeften van de patiënt
   
 • voor een centrale rol van de huisarts  in het geheel van de gezondheidszorg, in nauwe samenwerking met andere eerstelijnshulpverleners en hulpverleners op de tweede en derde lijn
   
Voor de dokters van wacht, bel het centrale oproepnummer  09 360 35 00
Bij levensbedreigende situaties, bel 112
VZW Huisartsenkring Panacea

Leeuwerikstraat 14a
9620 Zottegem
KBO 0480.593.923 RPR Gent, afdeling Oudenaarde 
hak@panaceagroep.be
 


VZW Huisartsenwachtpost PANACEA

Leeuwerikstraat 14a
9660 Zottegem
KBO 0544.925.412 RPR Gent, afdeling Oudenaarde
wachtpost@panaceagroep.be
 


LMN PANACEA

Leeuwerikstraat 14a
9660 Zottegem  
els@panaceagroep.be